O nas

Informacje ogólne:

Bajeczka to kameralne przedszkole typu rodzinnego czynne w w godz. 7.00 – 17.00. Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat tworzą jedną grupę wspólnie spędzając czas podczas zabaw dowolnych, posiłków, spacerów czy wszelkich uroczystości. Na zajęciach dydaktycznych przedszkolaki pracują w grupach wiekowych. Główna uwaga zwrócona jest na wychowanie oraz stworzenie ciepłej atmosfery, aby dzieci czuły się ważne i akceptowane, mogły się dobrze i mądrze bawić oraz poznawać świat. Do codziennych spacerów i wycieczek wykorzystujemy bardzo atrakcyjną okolicę osiedla wraz z odnowionymi, ogrodzonymi placami zabaw, boiskiem do gry w piłkę nożną i koszykówkę oraz bezpieczną górką do zabaw zimowych. Do dalszych wycieczek zaprasza Park Lotników z Ogródkiem Jordanowskim, Muzeum Lotnictwa, kompleks boisk przy AWF.

Prywatne Przedszkole Bajeczka działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

Rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia;

Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego;

Statutu Prywatnego Przedszkola Bajeczka z 1 września 2004 r.

Kadra

Iwona Sochań

Dyrektor Przedszkola

Nauczycielka

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Specjalizacja: Wychowanie Przedszkolne

Marzena Wasilewska

Nauczycielka

Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie

Studia magisterskie: Pedagogika Społeczno-opiekuńcza

Studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne

 

Jestem pedagogiem przedszkolnym z wykształcenia i z zamiłowania. Łączę funkcję dyrektora i nauczyciela bo żywy kontakt z dziećmi daje mi jedną z największych satysfakcji w życiu. Staram się przekazywać dzieciom prawdy najprostsze: „świat jest piękny, uśmiech otwiera serca, warto być dobrym.”

Urodziłam się w Krakowie. Zarówno studia magisterskie, jak i podyplomowe,  ukończyłam na Akademii „Ignatianum”. Z Dziećmi pracuję już kilkanaście lat. Prywatnie interesuję się sztuką plastyczną i muzyczną. Dlatego też i swoim Podopiecznym staram się przybliżać szeroko rozumianą sztukę na zajęciach z elementami arteterapii i wychowania do wartości.

Weronika Sochań

Nauczycielka

Absolwentka KA im. Frycza-Modrzewskiego

Studia licencjackie: Zarządzanie

Absolwentka Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie

Studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna

Studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne

 

Paulina Dorynek

Asystent nauczyciela

Absolwentka Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych „Żak”

Kierunek: Asystent nauczyciela przedszkola

Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych

Z wykształcenia jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ukończyłam też kierunek związany z zarządzaniem. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, satysfakcji oraz spełnienia. Dziecięce emocje, zachowania oraz sposób myślenia są dla mnie intrygujące oraz inspirujące. Lubię przedszkolaków obserwować podczas swobodnych aktywności, bawić się razem z nimi oraz przekazywać im wiedzę i wartości. W czasie wolnym lubię czytać i oglądać kryminały oraz zgłębiać tematykę kosmetyki naturalnej.

Lubię pracować z dziećmi i dostrzegać każdy postęp jaki dokonują w swoim rozwoju. Lubię obserwować ich wiecznie uśmiechnięte buzie. Interesuję się podróżami, fotografią, oraz wszelkimi pracami plastycznymi.