O nas

Informacje ogólne:

Bajeczka to kameralne przedszkole typu rodzinnego czynne w godz. 7.00 – 17.30. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem indywidualnych talentów. Szczegóły w zakładce „Oferta” .

Co nas wyróżnia:

Główna uwaga zwrócona jest na wsparcie emocjonalne oraz rozwój społeczno-moralny. Ciepła i rodzinna atmosfera umożliwia nam spełnianie tych celów.

Prywatne Przedszkole Bajeczka działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

Rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia;

Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego;

Statutu Prywatnego Przedszkola Bajeczka z 01/09/2011 r.

Kadra

Nowy-7

Iwona Sochań

Dyrektorka

Nauczycielka

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Specjalizacja: Wychowanie Przedszkolne

WhatsApp Image 2022-05-12 at 3.13.52 PM

Weronika Sochań

Dyrektorka

Nauczycielka

Absolwentka KA im. Frycza-Modrzewskiego

Studia licencjackie: Zarządzanie

Absolwentka Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie

Studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna

Studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne

Jestem pedagogiem przedszkolnym z wykształcenia i z zamiłowania. Łączę funkcję dyrektora i nauczyciela bo żywy kontakt z dziećmi daje mi jedną z największych satysfakcji w życiu. Staram się przekazywać dzieciom prawdy najprostsze: „świat jest piękny, uśmiech otwiera serca, warto być dobrym.”

Z wykształcenia jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ukończyłam też kierunek związany z zarządzaniem. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, satysfakcji oraz spełnienia. Dziecięce emocje, zachowania oraz sposób myślenia są dla mnie intrygujące oraz inspirujące. Lubię przedszkolaków obserwować podczas swobodnych aktywności, bawić się razem z nimi oraz przekazywać im wiedzę i wartości. W czasie wolnym lubię czytać i oglądać kryminały oraz zgłębiać tematykę kosmetyki naturalnej.

Bez tytułu